Stavebná divízia

Firma Hont-stav s.r.o pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už od roku 1993. Počas týchto 20 rokov realizovala mnoho významných projektov okrem iných aj výstavbu bytových, rodinných domov, rekonštrukcie kultúrnych a rodinných domov, výstavbu cestných komunikácií, parkovísk, čističiek odpadových vôd, vodovodov a veľa ďalších. Od roku 1998 je jej súčasťou strojárska divízia, ktorá zabezpečuje aj zámočnícku výrobu. Spoločnosť disponuje vlastnou betonárkou ako aj početným vozovým parkom. V roku 2010 firma rozšírila svoje záujmy aj za hranice Slovenskej republiky, a to pri výstavbe futbalového štadióna v Čade. V súčasnosti sa venuje výstavbe rôznych projektov na území Slovenskej republiky ako aj strediska v Líbyi.

© 2019 Hontstav Krupina